Tiktok
Telefon
Facebook
Twitter
WhatsApp
İnstagram
Hemen Randevu Al

Aklınızdaki Soruların Cevabı Burada

Buradasın:
Psikologlar danışanlara nasıl yardımcı olur?
Psikologlar/Aile Danışmanları, öncelikle bireyi veya aileyi çok iyi dinler. Danışanın hangi alanda hizmet almak için geldiğini, alacağı hizmetin çeşitlerini tespit eder. Toplanan bilgiler ışığında güzel bir raporlama yapılarak danışana süreci hakkında bol bilgilendirme yapılıp farkındalıklar kazandırılır. Psikoloji biliminin perspektifinde danışanlara yol haritası çıkarılır ve uygun yöntem/teknikler kullanılarak süreçleri hakkında belirlenen periyotlarda danışmanlık hizmeti almaya başlamış olurlar.
İlk Görüşmede Neler Yapılır?
İlk görüşmede güncel sorunların değerlendirilmesi ve danışanı zorlayan duygu, düşünce ve olaylar hakkında bilgi alınır. Buna yönelik bazı formlar ve anket soruları doldurmanız beklenebilir. Bu süreçte nasıl bir yol izleneceği ve tedavide hangi yöntemlerin kullanılacağı gibi konular ilk seansın gündemi içerisinde yer almaktadır.
Online Psikoterapi Etkili Midir?
Online terapiler çoğunlukla video konferans yolu ile gerçekleşmektedir. Çoğu terapist ikili ilişkilerde yüz yüze olmanın önemi konusunda hemfikirdir. Yüz yüze iletişimde jestler ve mimikler iletişimi kolaylaştırmakta ve kişilerin birbirini anlamasına yardımcı olmaktadır. Yüz yüze iletişim terapötik ve iyileştirici ilişki için de oldukça önemlidir. Bu yüzden online terapiler geleneksel terapiler ile aynı işleve ve iyileştirici etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar özellikle günümüzde geleneksel terapi yerine online terapinin tercih edildiğini ortaya koyar niteliktedir ve yine birçok çalışma online terapi ile geleneksel terapinin etkisinin aynı olduğunu kanıtlamıştır.
Video görüşmeler ile gerçekleşen terapilerin avantajları nelerdir?
Seyahat etme zorunluluğu yoktur ve dünyanın herhangi bir yerindeki uzman ile seans yapılabilir. Terapiste gitmek için işten izin almak gibi bir sıkıntı yoktur. Kişi kendi güvenli ortamında online seansları yapabilir. İnsanlar internet üzerinden yapılan video görüşmelerde daha az kaygılı olur. Sosyal fobi, agorafobi, çekingenlik gibi durumlarda süreç kişi için daha kaygısız geçer. Yabancı ülkelerde dil ve anlaşma sorunu yaşayan kişiler için online terapi idealdir. Danışan uzmana kolayca ulaşabilmektedir. Geleneksel terapilere göre daha ekonomiktir. Coğrafi sıkıntıları olan kişiler için terapiye ulaşmayı kolaylaştırır. Kişinin terapiye ulaşmak için kendine özgü engelleri olsa dahi evinin güveni ve konforunda terapiye ulaşmasını sağlamaktadır.
Psikoloğa Ne Zaman Gitmeliyim?
Genel olarak kişilerin; ‘’Ben üstesinden gelirim.’’ veya ‘’Kimseye ihtiyacım yok.’’ gibi düşünceleri ve etiketlenme korkusu psikoloğa gitmenin ve destek aramanın önündeki en büyük engel haline gelmektedir. Duygu, düşünce veya davranış örüntülerinde her zamanki hale göre farklılıklar mevcutsa ya da duygusal açıdan kötü hissediliyorsa, uzun denebilecek bir süredir aynı şikayetler devam ediyorsa psikoloğa gidilebilmektedir. Bazı durumlarda yaşanılan sıkıntıların kronik bir hal alması ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Kişi kendini bir çıkmazın içinde hissediyorsa bir uzman desteğinin faydalı olabileceğinin farkında olması gerekmektedir.
Psikolojik Destek Almak Bana Ne Sağlar?
Psikoloji alanı sadece bu alanda uzman olan kişilerin değil, temel düzeyde; toplumdaki tüm bireylerin az çok bilgi sahibi olması gereken bir bilim haline gelmektedir. Psikolojinin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olan birey; kendi düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi bir şekilde anlamaktadır. Burada bahsedilen her davranışın veya her düşüncenin arkasındaki nedeni bir dedektif gibi araştırmak değildir. Böyle bir düşünce örüntüsü zamanla yorucu olabilmektedir. Burada dikkat çekilmek istenen nokta, bir bilinçlenme sürecidir. Bilinçlenmek; hayatın bireye getirdiği olumlu veya olumsuz yaşam olaylarını deneyimlerken bunların her birinin farkında olması, keyif alması, plan yapması ve kendi psikolojik sağlamlığını koruyabilmesidir. Bu da kişinin iş hayatında, sosyal ilişkilerinde, ebeveyn olduğunda veya ölüm, hastalık, kaza gibi zor yaşam olayları ile karşılaştığında kendini daha iyi ortaya koyabilmesi ve kendisi için en etkili baş etme yöntemlerini kullanabilmesi demektir.
Aile/Çift ve İlişki Terapisti Nedir? Ne İş Yapar?
Bireysel terapiden farklı olarak; bireylerin değil, “ilişkinin” görüşmelerin odağına alınarak, aile arasındaki yakınlığın çalışıldığı terapi sürecine, aile/çift ve ilişki terapisi denmektedir. İlişkilerinde problemler yaşayan ve yaşadıkları problemlere çözüm yolları geliştirmekte güçlük çeken çiftlere uygulanan terapinin amacı; toplumun en temel çekirdeğini oluşturan “aile”nin iletişimini güçlendirerek, sağlıklı ilişkiler kurabilmesine yardımcı olmak ve bu sayede sağlıklı bir psikolojik iklim içinde yaşayan aile fertleriyle, sağlıklı bir toplum yapısına hizmet etmektir. Son yıllarda önemi git gide artan aile ve çift terapilerinde; terapistin yardımı ve aile üyelerinin katkısı ile çözüme ulaşılmaya çalışılır. Bu çözümlerin birlikte üretilmesi; hem hâlihazırda olan problemlerin tekrar yaşanmasını önlerken hem de yeni problemlerin daha oluşmadan önüne geçilmesini sağlamaktadır.
İlişki / Aile Terapisine Hangi Durumlarda / Ne Zaman Başvurulur?
Partnerler arası sağlıklı iletişim kurmak artık mümkün değilse · Taraflardan en az biri kendini anlaşılmıyor, sevilmiyor, saygı duyulmuyor ya da “görülmüyor” hissediyorsa · Bir konu aylarca, yıllarca tartışma konusu oluyor, yani çözümlenemiyorsa · Öfke, sevgi, özlem, kin, mutsuzluk, kırgınlık gibi duygular ifade edilemiyorsa · İlişkinin eski zamanları özleniyor fakat bugünü acı ve keder veriyorsa · Aile içi güven duygusu zedelenmişse · Cinsel çekim kaybedilmişse · Ayrılık, ara verme, evlenme gibi önemli kararlar alma sürecinde · Başka bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunda… İlişki / Aile terapisine başvurulabilir.
Evlilik Öncesi Çift / İlişki ve Aile Terapisinin Amacı Nedir?
Evlilik korkusunun önüne geçmek, Bir ömür sürecek mutlu ve sağlıklı bir evlilik için sağlam temeller atmak, Hayata ve evliliğe gerçekçi beklenti ve hedefler koymak, Olası sorunlarla başa çıkabilme kabiliyeti geliştirmek, Evlilik fikrinin taraflar için doğru bir karar olup olmadığının farkına varmaktır
Aile danışmanlığı nedir?
Aile ilişkileri, diğer bütün insanlar ile ilgili iletişime yön veren önemli bir kapsayıcıdır. Bu yüzden aile bireylerinin birbiriyle olan ilişkileri daha güçlü ve sağlıklı kılmak için alınan danışmanlık hizmetidir. Toplumda çoğu kişinin bildiğinin aksine sadece iki kişinin değil ailenin bütün fertlerini kapsayacak bir değerlendirme seansından sonra, mevcut sorunlar çözmek ya da iyileştirmek için atılan adımları içerir. Aile danışmanlığı ve çift terapisi birbirinden farklıdır. Çift terapisi sadece çiftin sorununa odaklanırken aile danışmanlığı, aileyi bir bütün olarak ele alır ve ailenin etkileşimde olan olduğu tüm fertler ile çalışır.
EMDR Travma Terapisi nedir?
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya (Savaş,göç,doğal afetler, taciz, tecavüz, rahatsız eden yaşam deneyimleri, fobi, panik atak, yas, çocukluk travmaları ,kronik ağrı, duygusal) maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı. Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. EMDR terapi göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin etkisini azaltabildiği teorisine dayanır. Beyin, her yeni deneyimle birlikte kendisine ulaşan duygu, düşünce, ses, koku gibi bilgi kaynaklarını işler ve öğrenme için işlevsel hale getirir. Bu sistem sağlıklı çalıştığı zaman öğrenme gerçekleşir. Travmatik ve olumsuz olaylar bu bilgi işleme sisteminde bozulmaya sebep olur. Dolayısıyla yeni bilgiler işlenemez, işlevsel bilgi ortaya çıkmaz ve öğrenme gerçekleşemez. İşlenmeyen bilgiler, oldukları hali ile depolanır. Böylelikle kişi izole kalmış anıları tetiklendiğinde, sanki o anıyı tekrar yaşıyormuş gibi etkilenir. EMDR terapisi, bu izole kalmış ve işlenmemiş anıları , olumsuz duygu ve davranışların temeli olarak görür. İşlenmeyen anılar, geçmişte yaşanan büyük kazalar, savaş, kayıplar vb. olabildiği gibi çocukluk döneminden kalan travmalar veya günlük hayatta yaşanılan olumsuzluklar da olabilir. EMDR therapy, beynin bozulmuş olan mekanizmasının tekrardan çalışmasını, izole olmuş, işlenmemiş anının işlenmesini sağlar. Böylelikle öğrenme gerçekleşir ve anının kişi üzerindeki travmatik etkisi azalır.
Psikoterapi ne kadar sürer, kaç seans gitmeliyim?
Esasen bu soruya verilebilecek net bir cevap yoktur. Çünkü terapi insanın ruhsal yapısıyla ilgili bir süreçtir. Yaşanılan sorunun literatürdeki ismi aynı bile olsa sorunun yaşanma biçimi şiddeti ve kişi üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle terapinin işleyişi ve süreci de her danışan için farklı olmaktadır.
Psikoloğa Gitmeniz Gerektiğini Anlamanın 5 Yolu nedir?
Bir kimsenin psikoloğa gitmesini gerektiğini anlayabilmesi için kendisinde çeşitli belirtilerin olduğunu görmesi gerekmektedir. Kişi, en basitinden 5 belirtiyi kendinde gördüğünde psikoloğa gitmesi gerektiğini anlayabilmektedir. Bu belirtiler ise şu şekilde sıralandırılabilmektedir: İlk olarak kişinin gerginliğini kontrol altına alamadığını fark ettiği zaman psikoloğa görünmesi gerektiğini anlayabilmektedir. Yaşamış olduğu duygusal yoğunluktan dolayı devamlı olarak gözlerinin dolduğunu ve ağlama isteğinin önüne geçilmediğinde ve uzun süreli olarak duygusal çalkantı yaşaması durumunda da kişi psikoloğa gitmesi gerektiğini anlayabilmektedir. Öte yandan kişinin psikoloğa gitmesi gerektiğini anlayabilmesi için hayatında köklü değişiklikler yaşamış olması ve yeni fobiler edinmeye başlaması da gerekmektedir. Bu gibi belirtileri kendinde görenler için psikoloğa gitmenin faydaları oldukça büyük olmaktadır.
Kültürel Farklılıklar Terapiyi Nasıl Engelleyebilir?
Online terapi aracılığıyla pek çok insan farklı kültüre sahip terapistlerle iletişim kurmuştur. Bu durum hem terapist hem de hasta açısında bazı yeni problemler oluşmasına sebep olmuştur. Çünkü; terapi sırasında söylenecek cümlelerin farklı anlamalara gelmesi ve farklı anlaşılması kaçınılmaz olmuştur. Hastalar aradaki kültür farkı nedeniyle terapistlerine detaylı açıklamalar yapmak ve diğer bir tabirle eğitmek zorunda kalmışlardır.
Randevu Al

Online Danışmanlık Ve Psikolojik Destek Servisi

Kendi evinizin rahatlığında özel danışmanlık seanslarının keyfini çıkarın

HAKKIMIZDA

Kurumumuz, Hollanda merkezli terapist ile terapi almak isteyen danışanların online buluşma platformudur. Lokasyondan bağımsız dünyanın her yerinden güvenilir ve makul ücretler ile sıra bekleme derdi olmadan kültür ve dil farklılığı yaşamadan yardım alabileceğiniz bir Psikolojik Danışma ve Eğitim hizmetidir...

Daha Fazla Bilgi Edinin

BİZE ULAŞIN
  • Adres:

    Amsterdam/Hollanda

  • Tel: +31 6 45885996
  • Email: info@psikorehberim.com
  • Dünyanın Heryerinden 7 / 24 Hizmetinizdeyiz
© 2022. « Design BY Yazıcı Web Tasarım ». Tüm Hakkı Saklıdır.
Bizi Takip Edin